Real Estate Pro-Forma: laskelmat, esimerkit ja skenaariot (video) (2023)

Sisällysluettelo:

 • 1:23:Osa 1: Miksi Real Estate Pro-Forma?
 • 2:29:Osa 2: Yksinkertainen Pro-Forma Real Estate Excel ja -laskelmat
 • 12:34:Osa 3: Skenaarioiden rakentaminen pro-formaksi (esimerkki moniperheestä)
 • 18:09:Osa 4: Erot muiden kiinteistötyyppien ja kehittyneempien kohteiden välillä
 • 20:03:Yhteenveto ja yhteenveto

Miksi Real Estate Pro-Forma?

Aivan kuten sinun on ymmärrettävä tilinpäätös ymmärtääksesi tavallisten yritysten taloudellinen mallinnus ja arvostus, sinun on ymmärrettävä Pro-Forma, jos haluat ymmärtää kiinteistöjä.

Real Estate Pro-Forma on yksinkertaistettu ja yhdistetty kiinteistöjen tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma, johon on tehty muutamia muutoksia – kuten useimmissa tapauksissa ei tuloveroa eikä poistoja.

Kiinteistöillä on tilinpäätös, mutta mallinnus- ja arvostustarkoituksiin voimme yksinkertaistaa ja vain projisoida Pro-Forman – kuten teemme usein arvostettaessa yrityksiä DCF:llä ja ennustettaessa vain niiden kassavirtoja.

Real Estate Pro-Forman muoto ja yksinkertaiset laskelmat

Aloitat aina potentiaalisista tuloista, jos kiinteistö on 100 % käytössä ja kaikki vuokralaiset maksavat markkinahintaa, ja tee sitten vähennyksiä.

Seuraavaksi luettelet kiinteistön päivittäiseen toimintaan tarvittavat käyttökulut.

Tämän jälkeen luetellaan "pääomakustannukset" (samanlainen kuin CapEx ja käyttöpääoman muutos normaaleille yrityksille), jotka vastaavat pitkäaikaisia ​​eriä, jotka kestävät yli vuoden.

Lopuksi näytät velkapalvelun (korot ja pääoman takaisinmaksut) ja kassavirran osakkeisiin alareunassa.

Tässä on yksinkertainen esimerkki kiinteistöpro-formasta ja jokaisesta sen osasta:

Real Estate Pro-Forma: laskelmat, esimerkit ja skenaariot (video) (1)

Tulot ja tosiasialliset bruttotulot

Perusvuokratulotyläosassa edustaa tätä "potentiaalista tuloa" 100 %:n käyttöasteella ja vuokralaisten maksamilla täysillä markkinavuokralla.

Yksinkertainen laskelma:Jos kiinteistössä on 10 000 vuokrattavaa neliöjalkaa ja markkinahinta on 50 dollaria neliöjalkaa kohti vuodessa, perusvuokratulo on 500 000 dollaria.

Yleiset vähennykset ja oikaisut koskevat Absorption & Turnover Vacancy, Concessions & Free Rent, Expense Rembursements ja General Vacancy.

Absorptio ja liikevaihto Vacancyon kuukausien seisokkeille, kun vuokralainen lähtee, ja uuden vuokralaisen löytäminen vie aikaa. Se ei ole kulu, vaan pikemminkin "menetetyt vuokratulot".

Yksinkertainen laskelma:Jos vuokralainen vuokraa 2 000 neliöjalkaa hintaan 50 $/neliöjalka vuodessa, tämä vuokralainen lähtee ja uuden vuokralaisen löytäminen kestää 6 kuukautta, otto- ja liikevaihtovakanssi on 2 000 * $ 50 * (6/12) = 50 000 $.

Edut ja ilmainen vuokrakäytetään, kun uusi vuokralainen muuttaa sisään tai olemassa oleva vuokralainen uusiutuu ja myönnät "ilmaisia ​​kuukausivuokraa" kannustimena.

Yksinkertainen laskelma:Jos vuokralainen vuokraa 2 000 neliöjalkaa hintaan 50 $/neliöjalka vuodessa, tämä vuokralainen lähtee ja uuden vuokralaisen löytäminen kestää 6 kuukautta, otto- ja liikevaihtovakanssi on 2 000 * $ 50 * (6/12) = 50 000 $.

Kulukorvauksetovat tulojen lisäys ja edustavat vuokralaisten suhteellista osuutta kiinteistöveroista, vakuutuksista ja ylläpidosta/apukuluista.

Yksinkertainen laskelma:Jos vuokralainen, joka vuokraa 2 000 neliöjalkaa, vastaa vain omasta osuudestaan ​​kiinteistöveroista ja kiinteistöverot koko 10 000 neliömetrin rakennuksesta ovat 50 000 dollaria vuodessa, tämän vuokralaisen on maksettava (2 000 / 10 000) * 50 000 dollaria = 10 000 dollaria .

Yleinen työpaikkaon tarkoitettu tilalle, joka on "pysyvästi tyhjillään", eli ei ole vuokralaista eikä suunnitelmia lähiaikoina.

Yksinkertainen laskelma:Jos tässä samassa 10 000 vuokrattavan neliöjalan rakennuksessa on 1 000 neliöjalkaa, joka on aina tyhjä, Yleinen Vacancy -rivikohta olisi 10 000 * 10 % * 50 $ = 50 000 $.

Kuten yllä olevassa kuvakaappauksessa, t näkyy negatiivisella merkillä pro-formassa, koska se edustaa vähennystä "potentiaalisista tuloista".

Todellinen bruttotulosummaa kaikki nämä oikaisut ja on samanlainen kuin tavallisten yritysten nettotulo tai liikevaihto, mutta kassaperusteisesti eikä suoriteperusteisesti.

Liikekulut

Yhteiset toimintakulut sisältävät kiinteistöjen hoitokulut, apurahat, ylläpidon, vakuutukset, myynti- ja markkinointikulut, yleiset ja hallintokulut, kiinteistöverot ja varannot.

Jotkut ovat ennustettuja prosentteina efektiivisestä bruttotulosta, toiset perustuvat $ neliöjalkaa tai $ neliömetriä kohtiin, ja jotkut ovat prosentteja kiinteistön arvosta.

Kiinteistönhoitomaksutolemassa, koska omistajat harvoin hallitsevat omaisuuttaan suoraan; Sen sijaan he palkkaavat kolmannen osapuolen rahastoyhtiöitä käsittelemään vuokralaisia, keräämään vuokraa, ratkaisemaan ongelmia ja järjestämään korjauksia ja huoltoa.

Yksinkertainen laskelma:Jos hallinnointipalkkiot ovat 3 % EGI:stä ja EGI on miljoona dollaria, nämä palkkiot ovat 30 000 dollaria.

MuutLiikekulutvoivat sisältää vakuutuksia, huoltoa ja korjauksia sekä apuohjelmia; jos kiinteistö on riittävän suuri, tähän luokkaan voi kuulua myös henkilöstön palkanlaskenta, myynti ja markkinointi, vahtimestari-, maisemointi- ja turvallisuuspalvelut.

Yksinkertainen laskelma:Jos toimintakulut ovat 10,00 dollaria vuokrattavaa neliöjalkaa kohden vuodessa ja vuokrattavia neliöjalkoja on 50 000, vuotuiset toimintakulut ovat 500 000 dollaria.

KiinteistöverotLähes kaikki paikalliset hallitukset maailmanlaajuisesti perivät niitä koulujärjestelmien, poliisin ja infrastruktuurin rahoittamiseksi.

Paikoissa, kuten Australiassa ja Isossa-Britanniassa, kiinteistöjen myynnistä peritään myös leimavero, joka voi olla olemassa vuosittaisten kiinteistöverojen rinnalla tai sen sijaan.

Yksinkertainen laskelma:Kiinteistön viimeisin arvioitu arvo oli 20 miljoonaa dollaria. Osavaltio ja kaupunki veloittavat kiinteistöveroa yhteensä 3 % kiinteistön arvosta, joten verot ovat täällä 600 000 dollaria.

Varauksetolemassa "tasoittaakseen" kiinteistön kassavirtoja, kun suuria, epäsäännöllisiä pääomakustannuksia ilmaantuu.

Jos esimerkiksi jaat 200 000 dollaria vuodessa varannoille 5 vuoden aikana, kun pääomakustannuksia ei ole vuosina 1–2, 600 000 dollaria pääomakustannuksia vuonna 3, 0 vuonna 4 ja 400 000 dollaria vuonna 5, voi käyttää Varantoja kattamaan vuoden 3 ja 5 kustannukset ilman, että se uppoaa kiinteistön kassavirtoihin.

Jos rahastot eivät riitä näiden pääomakustannusten rahoittamiseen, ne rahoitetaan sen sijaan osalla kiinteistön vuotuisesta kassavirrasta. Tässä on esimerkki:

Real Estate Pro-Forma: laskelmat, esimerkit ja skenaariot (video) (2)

HUOMAUTUS:Asiasta on merkittävää erimielisyyttämissänäiden reservien pitäisi näkyä.

Jotkut ihmiset väittävät, että niiden pitäisi olla NOI-rajan alapuolella ja siksieivaikuttavat NOI:iin, kun taas toiset väittävät, että nettoliiketulojen on vastattava varauslisäyksiä kiinteistön todellisten käyttökustannusten huomioon ottamiseksi.

Meillä on tapana seurata jälkimmäistä lähestymistapaa, joten teemme niin kaikissa tässä olevissa malleissa; tämä lähestymistapa on myös konservatiivisempi ja lainanantajien suosima.

Pääomakustannukset

"Pääomakustannukset" viittaavat kuluihin tuotteisiin, joista on hyötyä useiden vuosien ajan.

Kiinteistöjen yleisimmät pääomakustannukset ovat pääomakustannukset (CapEx), vuokralaisten parannukset (TI) ja leasingpalkkiot (LC).

Yllä olevassa yksinkertaisessa kiinteistöpro-formassa ryhmittelemme nämä kohteet yhdelle riville ("CapEx, TIs ja LC"), mutta laskemme ne erikseen ja näytämme ne erillisillä riveillä monimutkaisemmissa malleissa.

CapExedustaa kohteita, jotka eivät koske yhtä vuokralaista, kuten uusi katto, hissi, ilmastointi, lämmitysjärjestelmä jne. (yleensä $ neliöjalkaa tai neliömetriä kohti).

CapEx voi vaihdella suuresti vuodesta toiseen kiinteistön iän ja kunnon mukaan.

Yksinkertainen laskelma:Jos bruttoneliöjalkaa kohti on 5 dollaria ja kiinteistössä on 50 000 bruttoneliöjalkaa, käyttöomaisuusinvestoinnit on 250 000 dollaria.

Vuokralaisten parannukset (TI)ovat yksittäisille vuokralaisille erityisiä kohteita, jotka maksetaan näille vuokralaisille kannustimina (lisäseinät, ovet jne.).

Yksinkertainen laskelma:Jos vuokralaisen TI:t vuokrattavaa neliöjalkaa kohti ovat 50 dollaria ja vuokralainen vuokraa 10 000 neliöjalkaa, TI:t ovat 500 000 dollaria ensimmäisen sisäänmuuton yhteydessä.

Ne TI:t tekeväteitoistuu joka vuosi – vain silloin, kun vuokralainen uusii vuokrasopimuksen tai uusi vuokrasopimus alkaa.

Leasing Commission (LC:t)maksetaan välitysyhtiöille ja agenteille uusien vuokralaisten löytämiseksi tai olemassa olevien vuokralaisten kanssa neuvottelemiseksi ja uusimiseksi.

LC:t perustuvat lähes aina prosenttiosuuteenvuokrasopimuksen kokonaisarvovuokra-ajan aikana.

Yksinkertainen laskelma:Vuokralainen allekirjoittaa viiden vuoden vuokrasopimuksen 10 000 neliöjalkaa, joka alkaa aluksi 50 dollarista vuokrattavaa neliöjalkaa kohti ja nousee sitten 52, 54, 56 ja 58 dollariin ajanjakson aikana.

Leasingpalkkiot ovat 5 % vuokrasopimuksen kokonaisarvosta näiden viiden vuoden aikana.

Siksi LC:t ovat 5 % * (50 $ + 52 $ + 54 $ + 56 $ + 58 $) * 10 000 = 135 000 $.

Kuten TI:t, LC:t syntyvätvainkun uusi vuokralainen muuttaa tai olemassa oleva uusiutuu.

HUOMAUTUS:Yksinkertaistimme tämän laskelman tässä Excel-esimerkissä emmekä ottaneet huomioon vuokrasopimuksen eskalaatioita, mutta monimutkaisemmassa versiossa tekisimme.

Liiketoiminnan nettotuotot ja kassavirta

Pro-Forman pohjalla on tärkeitä mittareita kiinteistön arvon arvioimiseksi ja sen suorituskyvyn määrittämiseksi kaupassa.

Nettotoimintatulo (NOI)on tehokas bruttotulo – toimintakulut ja kiinteistöverot.

Tämä kohde onsamanlainennormaalien yritysten käyttökatteeseen –pääomarakenteen kannalta neutraali ydinliiketoiminnan kassavirran mitta– mutta se ei ole sama asia.

Jos esimerkiksi vähennät varaosuudet, kuten me teemme, NOI heijastaa osittain pääomakustannuksia.

EBITDA sitä vastoin ei koskaan heijasta pääomakustannuksia, koska se ei sisällä käyttöomaisuusinvestointeja ja D&A.

NOI on kriittinen, koska kiinteistöt arvostetaan usein perustuen niiden ennakoituun NOI-arvoon jaettuna valitulla "pääomakorolla" (Cap Rate) tai "tuottolla".

Jos esimerkiksi kiinteistön arvioitu NOI on 5 miljoonaa dollaria ja alueen vastaavien kiinteistöjen ylärajat ovat 5%, tämän kiinteistön arvo voi olla 5 miljoonaa dollaria / 5 % = 100 miljoonaa dollaria.

Jos NOI-lukusi ovat poissa, myös arvostus on poissa.

Säädetty NOIon NOI – nettopääomakustannukset; se on samanlainen kuin Unlevered FCF normaaleille yrityksille, koska se on ydinliiketoiminnan kassavirta pääomakustannusten jälkeen, pääomarakennetta huomioimatta.

Mutta se ei olemelkosama kuin Unlevered FCF, koska Adjusted NOI ei sisällä tuloveroja, käyttöpääoman muutosta ja useita muita velattomaan FCF:ään liittyviä kohteita.

Vaikka olisit eri mieltä siitä, että käsittelemme reservejä NOI:ssa, sinun on silti vähennettävä varausvarat tässä osiossa – joten mukautettu NOI on sama.

Kassavirta omaan pääomaanon Adjusted NOI – velkapalvelu; se on melko lähellä pääomasijoittajien jakoja, joita kiinteistö voi tehdä vuosittain.

”Velkapalvelun” pääerät ovat velalle maksetut käteiskorot ja pääoman lyhennykset. Voit laskea nämä Excelin IPMT- tai PPMT-funktioilla tai tehdä sen manuaalisesti ehdoista riippuen.

Lähes kaikki kiinteistöhankinnat ja -kehitykset rahoitetaan osittain velalla, joten näet lähes aina kyseisen velan korkokulut pro-formalla.

Erot kiinteistö-pro-muodossa moniperheasunnoissa

Tässä opetusohjelmassa olemme keskittyneet kiinteistöpro-formaan sekalaisilletoimisto/vähittäiskauppaomaisuutta.

Sama pro-forma koskee myös teollisuuskiinteistöjä, koska vuokraehdot, tuotot ja kulut ovat samanlaiset.

Siinä olisi kuitenkin joitain pieniä eroja amoniperheen omaisuutta(eli kerrostalo, jossa vuokralaiset vuokraavat asuntoja), koska:

 • Moniperheen vuokrasopimuksetovat lyhyempiä, yksinkertaisempia ja samankaltaisempia keskenään; ja
 • Vuokralaisen parannuksetjaLeasingpalkkiotovat sen vuoksi paljon vähemmän merkittäviä.

Vuokralaiset ovat usein vastuussa yleishyödyllisistä palveluista, mutta eivät paljon muusta, joten kulukorvaukset saatetaan merkitä vain "Yhteiskäyttökorvauksiksi".

Ja koska vuokralaisia ​​ovat pikemminkin yksityishenkilöt kuin yritykset,on olemassa huomattava riski maksamatta jättämisestä.Tämä selittää, miksi näet "Bad Debt" -kohdan vähennyksenä Tulot-osiossa.

Pysäköintituloille voi myös tulla uusi rivikohta, miltä se kuulostaa.

Näytämme "Tappio vuokralle" kuvaamaan eroa markkinavuokrien ja paikan päällä olevien vuokrien välillä, mutta se oneiominaista moniperheisille – se voi esiintyä melkein missä tahansa pro-muodossa.

Tässä on esimerkki moniperheen pro-formasta, jossa tärkeimmät erot on korostettu:

Real Estate Pro-Forma: laskelmat, esimerkit ja skenaariot (video) (3)

Näiden uusien ominaisuuksien ja rivikohtien lisäksi tämä malli voi myös muuttua monimutkaisemmaksi, kun siihen lisätäänskenaarioita.

Kuinka rakentaa skenaariot kiinteistöpro-formaksi moniperheasunnolle

Kaikki sijoittaminen on todennäköisyyttä, joten sinun on harkittava, mitä tapahtuu, jos kauppa menee erittäin hyvin, keskimäärin tai erittäin huonosti.

Yleensä luot Perus-, Upside- ja Downside-tapauksia, joiden vuokra-, vapautumis-, luottotappio-, kulu-, TI- ja LC-arvot eroavat toisistaan.

Luottoanalyysissä keskityt perus-, ala- ja äärimmäisen huonon puolin tapauksiin, koska lainanantajat voivat hyötyä erittäin vähän.

Näissä skenaarioissa kaiken on oltava yhteydessä toisiinsa – jos tulee taantuma, vuokrat laskevat, vajaakäyttöaste nousee ja myös TI:t ja LC:t nousevat, koska vuokralaisten löytäminen on vaikeampaa.

Tässä moniperheesimerkissämme perustapaus edustaa tasaista, keskeytymätöntä markkinavuokran kasvua (3–5 %), samaa 3 %:n vajaakäyttöastetta, samaa 3 %:n luottotappiota, 2–4 %:n kulujen kasvua ja TI:t kasvavat 2 -4 % LC:n ollessa 3 % efektiivisestä vuokrasta.

Downside Case edustaa lievää taantumaa noin 2 vuoden ajan, joten markkinavuokrat laskevat, vajaakäyttö ja luottotappiot nousevat ~6 %:iin, kulut laskevat, TI:t kasvavat 10 % ja LC:t hyppäävät 8 prosenttiin efektiivisestä vuokrasta.

Ja Extreme Downside Case on samanlainen, mutta sillä on vielä huonommat luvut, mikä perustuu viime vuosikymmenien vakavimpaan taantumaan.

Voit nähdä, kuinka jotkin oletukset eroavat näissä skenaarioissa alla:

Real Estate Pro-Forma: laskelmat, esimerkit ja skenaariot (video) (4)

Yhdessä kaikki nämä erot luovat olennaisesti erilaisia ​​tuloksia efektiiviselle bruttotulolle (EGI) ja nettotoiminnalle (NOI) mallin viimeisenä vuonna:

 • Perustapaus:
  • TEHDÄ:9,7 miljoonaa dollaria
  • ME:6,3 miljoonaa dollaria
 • Huono tapaus:
  • TEHDÄ:8,6 miljoonaa dollaria
  • ME:5,6 miljoonaa dollaria
 • Äärimmäinen haittapuoli:
  • TEHDÄ:8,1 miljoonaa dollaria
  • ME:5,2 miljoonaa dollaria

Skenaariot kertovat meille myös, että tälle kaupalle ehdotettu rahoitus 85 prosentin vipuvaikutuksella ei toimi, koska jotkut lainanantajat menettävät rahaa Extreme Downside Case -tapauksessa, ja myös osakesijoittajat pyyhitään pois.

Näemme tämän tarkastelemalla joitain eri sijoittajaryhmien tuottojen herkkyyttä täältä:

Real Estate Pro-Forma: laskelmat, esimerkit ja skenaariot (video) (5)

Kiinteistöt Pro-Forma hotellille

Hotellin pro-Forma on aivan erilainen ja enemmän kuin normaalin yrityksen tuloslaskelma, jossa tulot jaetaan huoneisiin ja ruoka ja juoma sekä kulut kiinteään vs. muuttuvaan luokkiin.

Myynti ja markkinointi sekä G&A voivat olla paljon suurempia, johdolle maksetaan korvauksia ja bonuksia, ja NOI-marginaalit ovat yleensä alhaisemmat kuin muilla kiinteistötyypeillä, kuten moniperheillä.

Tältä se saattaa näyttää NOI- ja Adjusted NOI -rivikohdissa:

Real Estate Pro-Forma: laskelmat, esimerkit ja skenaariot (video) (6)

FAQs

What is an example of a pro forma statement? ›

Pro forma statements look like regular statements, except they're based on what ifs, not real financial results. As in, “What if my business got a $50,000 loan next year?” Your pro forma statements for that scenario would show what your income, account balances, and cash flow would look like with a $50,000 loan.

How do I make a real estate proforma? ›

How to Create a Pro Forma for Real Estate
 1. Projected gross rental income = $1,500.
 2. Vacancy loss at 5% = $75.
 3. Effective gross income = $1,425.
 4. Repairs at 5% = $75.
 5. Property management fees at 8% = $120.
 6. Other expenses (utilities, pro rata property tax, insurance, reserves, etc.) = $300.
 7. Projected monthly cash flow or NOI = $930.

What is a proforma in real estate? ›

It's important to note that a real estate pro forma is a financial projection of rental income and expenses, not an actual report. A pro forma highlights what a rental property could, should, or would gross in revenue. As such, a pro forma is a tool used to evaluate the risks or benefits of a potential rental property.

What are the metrics of pro forma property? ›

The pro forma statement contains two important pieces of data: Cash flow projections and net operating income (NOI). Both of these metrics are used in other key investment property formulas such as ROI (return on investment), cash-on-cash return, and cap rate.

What are 3 important uses of proforma financial statements? ›

Pro forma financial statements provide insights into the company's historical health and focus on the company's future. You can create these statements for risk analysis, investment forecasting, and viewing expected results before the end of the financial period.

What are the 3 basic tools for financial statement analysis? ›

The income statement, balance sheet, and statement of cash flows are required financial statements. These three statements are informative tools that traders can use to analyze a company's financial strength and provide a quick picture of a company's financial health and underlying value.

What are the components of a pro forma? ›

The main components of a pro forma typically include project timelines, hard and soft costs, absorption rates, revenue projections, structured financing, and desired return parameters. Having precise inputs in revenues and costs is critical.

How do you calculate pro forma ownership? ›

Pro Forma is the sum of all earnings divided by all shares outstanding to get Pro Forma EPS.
 1. Pro Forma EPS = (Acquirer's Net Income + Target's Net Income)/(Acquirer's shares outstanding + New Shares Issued)
 2. = (6,000+3,000)/(3,000+700)

What is the difference between pro forma and actual? ›

A pro forma is an estimate of the cash flow a property is capable of, whereas actual is based on real data and showcases the property's actual returns. A pro forma is good for determining the net operating income, but actual data should be considered from there.

What does Noi mean in real estate? ›

Net Operating Income, or NOI for short, is a formula those in real estate use to quickly calculate profitability of a particular investment. NOI determines the revenue and profitability of invested real estate property after subtracting necessary operating expenses.

Do you pay a proforma? ›

Even though a customer isn't obligated to pay a proforma invoice, these documents have an important role in the sales process. The proforma invoice is issued once the customer has committed to the sale, but hasn't yet confirmed the final details. In other words, a sale will happen, but the invoice may change.

What is GRM in real estate? ›

The gross rent multiplier (GRM) is a screening metric used by investors to compare rental property opportunities in a given market. The GRM functions as the ratio of the property's market value over its annual gross rental income.

What is a 4 cap in real estate? ›

For example, a property with a 4 percent cap rate will take four years to recover the investment. Overall, cap rate is an important way for investors to estimate the level of risk associated with a given property.

What does a pro forma budget look like? ›

A pro forma budget forecasts revenues and expenses in advance for a particular project, such as a merger, loan, bankruptcy, new debt or equity payments. A pro forma operating budget depicts the anticipated results of the proposed change, including the projected cash flows, net revenues and taxes.

What is a good cap rate for rental property? ›

Market analysts say an ideal cap rate is between five and 10 percent; the exact number will depend on the property type and location. In comparison, a cap rate lower than five percent denotes lesser risk but a more extended period to recover an investment.

What are the limitations of pro forma? ›

One of the main disadvantages of pro forma financial statements is that they are inherently speculative and do not reflect actual past or present performance. As such, they should be used with caution and not be used as a substitute for traditional financial statements.

Which of the three financial statements are most important? ›

Types of Financial Statements: Income Statement. Typically considered the most important of the financial statements, an income statement shows how much money a company made and spent over a specific period of time.

What must be forecasted first in order to prepare the pro forma income statement? ›

The steps are:
 • Calculate the estimated revenue projections for your business. ...
 • Estimate your total liabilities and costs. ...
 • Use the revenue projections from Step 1 and the total costs found in Step 2 to create the first part of your pro format, This part will project your future net income (NI).
 • Estimate cash flows.
Apr 28, 2023

What are the major 6 tools and techniques of financial statement analysis? ›

The most commonly used financial analysis tools are comparative statements, common size statements, trend analysis, ratio analysis, funds flow analysis and cash flow analysis.

What are the 5 components of financial analysis? ›

5 Key Elements of a Financial Analysis
 • Revenues. Revenues are probably your business's main source of cash. ...
 • Profits. If you can't produce quality profits consistently, your business may not survive in the long run. ...
 • Operational Efficiency. ...
 • Capital Efficiency and Solvency. ...
 • Liquidity.

What are the 5 methods of financial statement analysis? ›

There are five commonplace approaches to financial statement analysis: horizontal analysis, vertical analysis, ratio analysis, trend analysis and cost-volume profit analysis.

What are the two main inputs required to construct pro forma? ›

(1)Financial Statements for at least the preceding year and (2) the sales forecast for the coming year. A simple method for developing the pro forma income statement; it forecasts sales and then expresses the various income statement items as percentages of projected sales.

What is the best type of pro forma statement? ›

#1 – Projections

Full-year pro forma projects the Company's financial statements and earnings potential based on year-to-date results and few assumptions. These statements are then presented to the management of the Company and the investors and creditors.

What are the two most important financial documents that a business needs to produce? ›

In that case, the best selection is the income statement and balance sheet, since the statement of cash flows can be constructed from these two documents.

What goes on a pro forma balance sheet? ›

A pro forma balance sheet is a key component in your pro forma, your 5 to 7-year projection. It lists out your future assets, liabilities, and stockholders' equity in the same format as your historical balance sheet.

How do you calculate owner's income? ›

Calculate your net income

First, subtract the cost of your business's expenses (such as employees' salaries, rent for your office space, etc.) from your gross revenue to find your net income. Once you subtract the amount of taxes to set aside, you will pull your pay from this figure.

Is pro forma good or bad? ›

The pro forma financial statement is often a more accurate representation of the company's financial results and position. However, a company might abuse pro forma statements by excluding certain charges that really do belong in the financial statements.

Does pro forma mean pay upfront? ›

A pro forma invoice is a document that can be issued to a customer to request payment upfront for products or services. There are a few important considerations before issuing a pro forma invoice and in most cases a normal invoice would probably suffice.

Why do people use pro forma? ›

The purpose of a proforma invoice is to show how much goods or services will cost to help the customer decide if they want to go ahead with the purchase.

What does NOI mean in appraisal? ›

Net operating income (NOI) is a real estate valuation method that measures the profitability of a revenue-generating real estate property. NOI is calculated by subtracting all operating expenses a property incurs from the revenue it generates.

Why is Noi so important in real estate? ›

NOI helps real estate investors determine the capitalization rate, which in turn helps them calculate a property's value, thus allowing them to compare different properties they may be considering buying or selling.

What does IRR mean in real estate? ›

February 19, 2023. Share: Internal rate of return, or IRR, is a metric used to analyze capital budgeting projects and evaluate real estate over time. IRR is used by investors, business managers and real estate professionals to evaluate profitability.

Is a proforma the same as a quote? ›

A quote isn't a done deal and there is no expectation of payment. A proforma invoice is sent after the prices have been agreed upon. Even though a proforma invoice is sent when payment is expected, payments can't be made on it and it needs to be converted into a finalised invoice.

Is a pro forma invoice legally binding? ›

A proforma invoice is also sent to a customer before your products are delivered or your services are provided, but it's considered more binding than a quotation – although not legally binding like a completed invoice.

What does pro forma mean legal? ›

Pro forma is a Latin term meaning made or done as a formality. In securities law, pro forma refers to financial statements that are prepared in advance of a transaction and projects the anticipated results of the transaction.

What is the 1 rule in real estate? ›

The 1% rule of real estate investing measures the price of the investment property against the gross income it will generate. For a potential investment to pass the 1% rule, its monthly rent must be equal to or no less than 1% of the purchase price.

What is the 2% rule GRM? ›

The 2% Rule states that if the monthly rent for a given property is at least 2% of the purchase price, it will likely produce a positive cash flow for the investor.

What is the 1% rule GRM? ›

First, a refresher: the One Percent Rule states that the gross monthly rent should be at least one percent of its final price. When I talk about a property's price, I'm referring to purchase price plus urgent repairs. After all, you might buy a $100,000 house needing $175,000 in immediate renovation.

What does 7% cap mean in real estate? ›

It's basically a mathematical formula used to calculate the ROI (Rate of Return) you'd expect to receive from a property you plan to purchase. Calculation Example: If the current market value of a property is $1 million and has an NOI (Net Operating Income) of $70,000, then the cap rate is 7% or 1,000,000 ÷ 70,000 = 7.

What is the formula for a cap rate? ›

Cap rate formula: How do you calculate cap rate? The formula for a cap rate is simple: cap rate is the annual NOI divided by the market value of the property. For example, a property worth $10 million generating $500,000 of NOI would have a cap rate of 5%.

What is the pro forma cap rate? ›

The pro forma CAP rate is identical to the capitalization rate formula, except that in the pro forma cap rate formula, the cost associated with the project includes both the property's purchase price and the cost of repairs. You can use the pro forma cap rate to evaluate the ROI or the return on cost of a property.

What are the three 3 pro forma statements in financial budget? ›

Since the term “pro forma” refers to projections or forecasts, it can apply to a variety of financial statements, including: Income statements. Balance sheets. Cash flow statements.

What is the difference between pro forma and P&L? ›

Individual energy projects are often evaluated using P&L and Cash Flow statements that jointly are known as the "pro forma." Unlike the P&L and Cash Flow statements for a company, which should represent actual historical data, the pro forma represents the analyst's evaluation of the financial worthiness of a potential ...

Is 7% a good cap rate on a rental property? ›

Average cap rates range from 4% to 10%. Generally, the higher the cap rate, the higher the risk. A cap rate above 7% may be perceived as a riskier investment, whereas a cap rate below 5% may be seen as a safer bet. If a property has a 10% cap rate, you should expect to recover your investment in about 10 years.

What is a good cash on cash return in real estate? ›

Q: What is a good cash-on-cash return? A: It depends on the investor, the local market, and your expectations of future value appreciation. Some real estate investors are happy with a safe and predictable CoC return of 7% – 10%, while others will only consider a property with a cash-on-cash return of at least 15%.

What is a bad cap rate for rental property? ›

In real estate, a low (less than 5%) cap rate often reflects a lower risk profile, whereas a higher cap rate (greater than 7%) is often considered a riskier investment. Whether an investor deems a cap rate “good” is a direct reflection of whether or not they think the investment's return matches to the perceived risk.

What is the purpose of a proforma? ›

Pro forma, a Latin term meaning "as a matter of form," is applied to the process of presenting financial projections for a specific time period in a standardized format. Businesses use pro forma statements for decision-making in planning and control, and for external reporting to owners, investors, and creditors.

Why would you use a pro forma statement? ›

Pro forma financial statement definition

They are useful tools that business owners, investors, creditors, or decision-makers can use to examine different iterations of future events based on certain financial assumptions. This can help predict how well the business is likely to perform in the future.

Which one of the following best describes pro forma financial statements? ›

Which of the following best describes what pro forma statements are and what information they convey? a. Pro forma statements are public financial statements used to determine a company's profitability.

What are the cons of pro forma? ›

One of the main disadvantages of pro forma financial statements is that they are inherently speculative and do not reflect actual past or present performance. As such, they should be used with caution and not be used as a substitute for traditional financial statements.

Is a pro forma an income statement? ›

The Pro Forma Income Statement is a document that is a way to show your company's income if you exclude some costs. These statements are logical assumptions and financial forecasts that are a useful tool for investors, start-up businesses, and key decision-makers to look at a company's future financial position.

What is the difference between financial statements and pro forma financial statements? ›

While actual financial statements show how a business has performed in the past, pro forma financial statements project how a business will perform using hypothetical scenarios.

Which of the following is not considered a pro forma financial? ›

A sales budget determines a sales forecast for the future period. It is not considered a proforma financial statement because a sales budget is not a financial statement. A balance sheet is considered a pro forma financial statement that projects the balances of the assets and liabilities for the future period.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 04/11/2023

Views: 6259

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.